Kad publicēts: 2020.21.3

Česlava Mazuļa ārsta psihiatra prakse

Pamatojoties uz MK rīkojumu par izsludināto ārkārtas stāvokli valstī, vīrusu izplatības ierobežošanai, apmeklētāji tiek pieņemti tikai un vienīgi ar iepriekšēju pierakstu!
Izvērtējiet savu nepieciešamību apmeklēt medicīnas iestādi , cik tā ir aktuāla!
Pirms nākt - sazvanieties ar mums pa tālr.:
65341160
Negaidiet un nesēdiet -bez zvana un pieraksta pacienti netiks pieņemti!
Pacientiem obligāti sazināties telefoniski, lai rastu vienkāršāko risinājumu medikamentu saņemšanai!
Personas, kas atgriezušās valstī pēc izbraukuma no tās, sazināties tikai telefoniski un plānot apmeklējumus tikai pēc noteiktās divu nedēļu karantīnas!
Pieņemšanas nav atceltas- tās tiek pelāgotas esošai krīzes situācijai!
Visas izmaiņas ir Jūsu pašu un apkārtējo drošībai, veselībai un labklājībai!
Sazināties ar mums
Ziņojums ir nosūtīts. Drīzumā ar jums sazināsimies.